maanantai 19. syyskuuta 2016

Rakennusrekisteri ja osoitehaku nyt Liiterissä – uusia mahdollisuuksia rakennustietojen käyttöön

Anna Strandell ja Kaarina Vartiainen

Elinympäristön tietopalvelu Liiteri on ollut käytössä noin vuoden verran ja se on löytänyt paikkansa niin satunnaisten kuin tehokäyttäjienkin parissa. Ensimmäisen vuoden aikana Liiteriin on lisätty runsaasti uusia aineistoja ja vanhoja toiminnallisuuksia on kehitetty sekä toteutettu uusia. Yksi merkittävimmistä uusista karttatasoista on Väestörekisterikeskuksen valtakunnallinen Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR), joka otettiin Liiterissä käyttöön toukokuun lopulla. Nyt syyskuussa saatiin tuotantoon tärkeä uusi toiminto, osoitehaku. Nämä kaksi kaikille avointa uutta ominaisuutta tarjoavat yhdessä paljon uusia käyttömahdollisuuksia. Osoitehaun avulla löytyy helposti oikea rakennus ja rakennusrekisteristä voi tarkastella rakennusten ominaisuustietoja.

Rakennus- ja huoneistorekisterin valmiit rakennukset ja rakennusluvat ovat katseltavissa Liiterissä Rakennukset ja kiinteistöt -teemassa. Kaikille käyttäjille aineistoista on saatavilla RHR:n avointa sisältöä vastaavat versiot. Avoin aineisto sisältää rakennuksen osoitteen, koordinaatit, pysyvän rakennustunnuksen ja tietoa rakennuksen käyttötarkoituksesta. Sopimuskäyttäjille tarjolla on tietosisällöltään laajempi versio. Se pitää sisällään edellisten lisäksi tietoa mm. rakennuksen kerrosalasta, kerrosluvusta, varustetasosta, käytössäolotilanteesta ja asukkaiden määrästä.

Hae osoitteella: Kartta > Haku. Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 16.9.2016.

Lisää karttaan rakennukset: Karttatasot > Kaikki tasot > Rakennukset ja kiinteistöt > Valmiit rakennukset.
Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 16.9.2016.

Tarkastele i-työkalulla rakennuksen ominaisuustietoja. Tässä kaikille avoimen rakennusaineiston sisältö.
Lähde: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri 16.9.2016.

 Aiemmin Liiterissä käytössä ollut paikkahaku ei ollut riittävä kaikkien käyttäjien tarpeeseen. Osoitehaun tarpeellisuus nousi erityisesti esiin, kun energiatodistusten laatijat ryhtyivät käyttämään Liiteriä pysyvän rakennustunnuksen hakuun. Asetus määrää käyttämään energiatodistuksissa pysyvää rakennustunnusta, jos se on saatavissa, mutta ennen Liiteriä ei ollut olemassa palvelua, josta rakennustunnuksen olisi voinut hakea. Rakennus- ja huoneistorekisterin julkaisemisen jälkeen olemassa olevien rakennusten energiatodistuksiin on pääsääntöisesti kirjattu pysyvä tunnus. ”Liiteri-palvelu on helpottanut suuresti energiatodistusten laatijoiden työtä saada tunnus käyttöönsä”, kertoo energia-asiantuntija Janne Rasi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksesta (ARA).
Sama ongelma on ollut muillakin ARAn asiakkailla. Esimerkiksi korkotukilainahankkeiden hakemuslomakkeissa ei ole osattu ilmoittaa rakennustunnuksia ja asiakkaat ovat yleensä ilmoittaneet vain kiinteistötunnukset. ”ARAn käsittelijöiden tehtäväksi on jäänyt selvittää rakennustunnukset ja se on ollut työlästä ja virhealtista. Esimerkiksi aina ei ole ollut selvää, mitkä tontin taloista korjataan ja mitkä rakennukset eivät kuulu perusparannushankkeeseen”, kommentoi erikoissuunnittelija Jarkko Salminen ARAsta. Nyt ARA ohjaa asiakkaansa Liiteriin hakemaan pysyvät rakennustunnukset. ”Kun asiakkaat asioivat pysyvällä rakennustunnuksella, hakemusten käsittelyprosesseista saadaan tehokkaampia ja aineistojen laatua parannettua”, Jarkko Salminen lisää.
Kun aineistoon saadaan mukaan pysyvä rakennustunnus, se on yhteensopiva myös monien muiden aineistojen kanssa. Aiemmin rakennustunnukset muuttuivat kiinteistötoimitusten ja kuntaliitosten yhteydessä, mutta pysyvä rakennustunnus säilyy samana koko rakennuksen elinkaaren ja se onkin tärkein rakennustietoja yhdistävä tunnus. ”Pysyvä rakennustunnus luo edellytykset eri toimijoiden väliselle rekisteriyhteistyölle, kunhan vain kaikki omaksuisivat uuden tunnusjärjestelmän. Liiteri tarjoaa mahdollisuuden levittää muille toimijoille tietoa kohteiden virallisesta rekisteritunnuksesta ja rakennuksen paikantavista tunnisteista, kuten osoite ja koordinaattitiedot”, kommentoi suunnittelija Pekka Pelvas ARAsta.
Aineistojen yhdistäminen muihin rekistereihin mahdollistaa uuden tiedon tuottamisen. Esimerkiksi ARAssa ja Suomen ympäristökeskuksessa on rekisterien yhdistämisen myötä suunnitteilla tuottaa uutta tietoa ARA-asuntokannasta, rakennusten energiatehokkuudesta, esteettömistä asunnoista sekä rakennuksista, joissa on hissi.
Liiterin ylläpitäjät saavat toisinaan palautetta rakennus- ja huoneistorekisterin virheistä, esimerkiksi jos rakennuspisteen sijainnissa kartalla on heittoa. Oikea osoite palautteelle on kuitenkin kyseisen kunnan rakennusvalvonta, jossa rakennustiedot alun perin tuotetaan ja ylläpidetään. He voivat korjata lähtötiedot, jotka siirtyvät kunnasta valtakunnalliseen rekisteriin ja sitä kautta myös Liiteriin.
Liiterin RHR-aineisto päivittyy kerran vuodessa. ARAn jatkokehitystoive on, että uudisrakennusten rakennustunnukset julkaistaisiin karttapalveluna reaaliaikaisesti, kun rakennuslupa on rekisteröity Rakennus- ja huoneistorekisteriin. Tällöin pysyvällä rakennustunnuksella asiointi saataisiin kattavaksi.
Lisätietoja:

Liiteri-palvelu: http://liiteri.ymparisto.fi
Liiterin www-sivut: http://ymparisto.fi/liiteri

Seuraa twitterissä @elinymparisto https://twitter.com/elinymparisto

Kirjoittajat ovat olleet mukana Liiterin suunnittelussa ja toteutuksessa. He työskentelevät Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa.


Ei kommentteja :

Lähetä kommentti