maanantai 3. lokakuuta 2016

Kysely avattu Paavalniemi-Pöyliövaaran ja Pöykkölä-Ounasrinteen asukkaille ja virkistyskäyttäjille – tule mukaan vaikuttamaan!


Anu Kotilainen ja Kaarina Vartiainen
 
Paavalniemi-Pöyliövaara ja Pöykkölä-Ounasrinne ovat merkittäviä alueita niin poronhoidon kuin virkistyskäytönkin näkökulmasta. Lisäksi alueella on sekä vakituista että vapaa-ajan asutusta. Alueen asukkailta, virkistyskäyttäjiltä ja muilta aluetta hyödyntäviltä halutaan kuulla kokemuksia ja näkemyksiä porojen liikkumisesta alueella. Kyselyn avulla pyritään selvittämään, miten poronhoito voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla sovittaa yhteen alueen asutuksen ja virkistyskäytön kanssa.

”Poroja tulisi poronhoitolain mukaan hoitaa siten, etteivät ne pääse vakinaisten asuntojen pihoille saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella. Laiduntamista virkistysalueilla ei rajoiteta poronhoitolailla”, kertoo Paliskuntain yhdistyksen porotalousneuvoja Marja Anttonen.  Paliskuntain yhdistys ja Rovaniemen kaupunki hyödyntävät kyselyn tuloksia pihoille tulevien porojen aiheuttamien haittojen vähentämiseen ja niiden ennalta ehkäisemiseen uusilla asuinalueilla. Kyselyyn vastaamalla voi tuoda ilmi näkemyksiä alueen nykytilasta ja siitä, minkälainen haluaisi alueen olevan tulevaisuudessa. Poronhoitajille järjestetään oma kysely myöhemmin syksyllä.

Kysely löytyy osoitteesta: http://query.eharava.fi/1748

Kyselyyn voi vastata 31.10.2016 saakka. Kyselyn vastaukset käsitellään siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.

Kysely on osa Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) -hanketta. TOKAT-hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää toimintamalleja ja käytäntöjä porojen aiheuttamien häiriöiden ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi taajamissa ja matkailukeskuksissa. Käytännöt tullaan laatimaan erilaisista vuorovaikutusmenetelmistä, kuten kyselyistä saatujen vastausten perusteella. Muun muassa uusia asumiseen tai matkailuun soveltuvia majoitusalueita voidaan pyrkiä sijoittamaan siten, etteivät ne sijaitse porojen tärkeillä laidunalueilla. Ristiriitoja voidaan vähentää myös tiedottamalla asukkaita, matkailijoita ja eri elinkeinojen harjoittajia porojen käyttäytymisestä.


Kuvakaappaus Paavalniemi-Pöyliövaaran ja Pöykkölä-Ounasrinteen asukkaille ja virkistyskäyttäjille tarkoitetusta Harava-kyselystä. Lähde: Harava, karttapohjainen kyselytyökalu 3.10.2016

Lisätietoja:
Tutkija Anu Kotilainen, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 834, anu.kotilainen(a)ymparisto.fi
Erikoistutkija Kaarina Vartiainen, Suomen ympäristökeskus, puh. Puh. 0295 251 729, kaarina.vartiainen(a)ymparisto.fi

Tokat-hankkeen www-sivut: http://www.syke.fi/hankkeet/tokat  
 
Kirjoittajat työskentelevät tutkijoina Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa ja ovat mukana TOKAT-hankkeessa.

 

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti