torstai 12. huhtikuuta 2018

Yhteistä suunnittelua karttapohjaisilla kyselytyökaluilla

Liina Marttila ja Kaarina Vartiainen

Syksyllä 2017 starttasi Suomen Akatemian rahoittama CORE-hanke, joka tutkii ja kehittää julkisen vallan, kansalaisten ja yritysten välistä yhteistoimintaa ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. Suomen ympäristökeskus (SYKE) tutkii ja kehittää hankkeessa erilaisia yhteistoiminnallisia tietokäytäntöjä. Tutkimuksessa selvitetään, millä edellytyksillä vuorovaikutteisten prosessien avulla tuotettu tieto on luotettavaa, olennaista ja päätöksenteon kannalta hyväksyttävää.

SYKE tutkii yhteistyössä Mapita Oy:n kanssa karttapohjaisten kyselytyökalujen käyttöä Suomen kunnissa ja kaupungeissa, sekä tämän osallistumismenetelmän toimivuutta kansalaisvaikuttamisen muotona. Karttapohjaisilla kyselytyökaluilla tarkoitetaan digitaalisia osallistumismenetelmiä, joissa vastaajat voivat tuottaa paikkaan sidottua tietoa merkkaamalla havaintonsa ja mielipiteensä suoraan kartalle. Karttakyselytyökalujen käyttöä ja toimivuutta tutkitaan Mapita Oy:n kanssa yhteistyössä tuotetulla verkkokyselyllä. Lisää tutkimushankkeesta pääset lukemaan CORE-hankkeen blogista.

Oletko sinä toteuttanut kaupunkisuunnitteluun liittyvässä hankkeessa karttakyselyn Haravalla, Maptionnairella tai jollain muulla ratkaisulla? Jos olet, vastauksesi kyselyyn olisi arvokas! Pääset vastaamaan tästä

Ote Mapita Oy:n kanssa tuotetusta kyselystä (https://goo.gl/forms/rot8Yvy0r7jsxmeU2). 5.4.2018

Kirjoittajat työskentelevät SYKEn Ympäristöpolitiikkakeskuksessa, Marttila harjoittelijana ja Vartiainen erikoistutkijana. He ovat mukana Suomen akatemian yhteydessä toimivan strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa hankkeessa ”Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan päätöksenteossa” (CORE). 

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti