torstai 2. maaliskuuta 2017

Rakennetun ympäristön uudet toimintatavat tarvitsevat vastuunkantajia – oletko sinä yksi heistä?

Kaarina Vartiainen

Digitaalisuus on huomioitu lainsäädännössä ja se mahdollistanut uusien sekä tehokkaiden toimintatapojen kehittämisen esimerkiksi kaavoituksessa. Rakennetun ympäristön tietoaineistojen ympärille on syntynyt laajat verkostot, jotka sparraavat toisiaan ja levittävät hyviä käytäntöjä. KIRA-digi -hanke käynnisti muutoksen aallon, jonka aikana syntyi monia hyviä konkreettisia uusia toimintamalleja ja tapoja, jotka on otettu käyttöön.

Utopiaa – ei ehkä kuitenkaan.

Miten edellä mainittuun tulevaisuuden tilaan päästään? Jonkun mielestä se on mahdotonta. Toisen mukaan asioita on aina yritetty muuttaa, mutta mitään ei ole tapahtunut. Kolmas vetoaa työkiireisiin ja siihen, ettei ehdi opetella uusia toimintatapoja juuri nyt. Neljäs jakaa kokemuksensa epäonnistuneesta kokeilusta. Kuulostaako tutulta?

Mitä jos kääritään hihat ja päätetään, että puhalletaan yhteen hiileen ja muutetaan asioita. Ei tyydytä enää nykyiseen, eikä lähdetä mukaan siihen kuoroon, jonka mielestä tämä ei voi onnistua, kun muutokset eivät ole aiemminkaan onnistuneet.

Työpajoissa ehdotettuja lyhyen aikavälin toimenpiteitä
Kuluneen vuoden aikana olen saanut osallistua useisiin työpajoihin, lukemattomiin asiantuntijapalavereihin, moneen pieneen aivoriiheen – ja välillä -myrskyynkin. Olemme Tieto käyttöön, parempia päätöksiä (TIPPI) -hankkeessa pohtineet ja yrittäneet löytää keinoja, joilla rakennettuun ympäristöön liittyvät tietoaineistot saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Hankkeessa selvitettiin rakennetun ympäristön tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen nykytilaa, ongelmia, kehittämistarpeita ja tavoitetilaa.

Jokainen meistä on lukenut selvityksiä selvityksien perään. Ne ovat hyödyllisiä, jos niissä viitoitetaan, miten jatketaan eteenpäin. TIPPI-hankkeella oli kunnianhimoinen tavoite tuottaa konkreettisia toimenpiteitä.  Hankkeessa ei haluttu tyytyä nykytilan ja sen ongelmien kuvaamiseen. Työn tuloksena tunnistettiin tarvittavia poikkihallinnollisia toimenpiteitä tiedontuotannon vastuiden, rakenteiden ja sisällön kehittämiseksi. Näiden pohjalta laadittiin konkreettinen etenemissuunnitelma toimenpidesuosituksineen.

Hienoa, sanoo yksi. Kiva, kun saitte jotakin konkreettista aikaiseksi, sanoo toinen. Kolmas kritisoi etenemissuunnitelmaa ja epäilee, voiko se toteutua. Raportti on julkaistu ja siitä on viestitty laajalti. Eri organisaatioiden edustajat huokaavat helpotuksesta, ei enää uusia työpajoja. Se on nyt tässä, turvallisesti raportin muodossa.

Mutta TIPPI-hankkeen tutkijat ovat innoissaan ja miettivät jo seuraavia askeleita. Nyt se alkaa.  Seuraavaksi tarvitaan ensimmäisiä rohkeita, jotka käärivät hihat ja laittavat kädet saveen ja ryhtyvät työhön. Keitä ovat sitten nämä ensimmäiset? Tippi-hankkeen tulosten mukaan on olennaista, että keskeiset toimijat ministeriöissä, aluehallintouudistuksessa ja digitalisaation kärkihankkeissa ottavat toimintatapojen kehittämisestä selkeän vastuun.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ministeriöiden tulisi ottaa viipymättä ja kattavasti käyttöön julkisen hallinnon digiperiaatteet sekä luoda digitalisoinnin lainsäädännöllinen perusta. Maakuntauudistusta ohjaavan ja toteuttavan työryhmän tulisi määritellä, mitkä toimenpide-ehdotuksista ovat maakuntien vastuulla. Lisäksi työryhmän tulee koordinoida, suunnitella ja seurata, että sovitut tehtävät toteutuvat maakunnissa.

Kiinteistö- ja rakentamisalan digitalisoimisen kärkihanke KIRA-digi on ottanut rohkeasti paikan kärkijoukoissa.  TIPPI-työn välituloksia on jo käytetty ahkerasti KIRA-digin suuntaamisessa ja valmistelussa. Hanke toimii ehdotettujen toimenpiteiden käynnistämisen moottorina. KIRA-digissa voidaan edistää TIPPI-työssä esitettyjä toimenpiteitä erilaisten kehittämis- ja kokeiluhankkeiden kautta.

Nyt on työn aika.

Lisätietoja:
Kirjoittaja työskentelee erikoistutkijana Suomen ympäristökeskuksen Ympäristöpolitiikkakeskuksessa. Hän sai kulkea Tippi-hankkeen mukana alkumetreiltä maaliin saakka.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti