keskiviikko 19. marraskuuta 2014

Haravasta tukea Koivulinnan alueen suunnitteluun Paimiossa?


Juha Suominen

Paimion kaupunki osallistui Harava-kyselypalvelun pilotointiin vuoden 2013 aikana. Paimion osalta kyselypalvelu suunnattiin uuden mahdollisen asuinalueen suunnitteluun liittyviin kysymyksiin. Aikaisemmin oli jo tiedossa, että tontin ostajilla olisi kiinnostusta ostaa suurempia tontteja kuin kaupungilla oli silloin tarjolla. Harava-kyselyn kautta oli tarkoitus selvittää yksityiskohtaisesti muun muassa tontteihin, rakentamiseen, lämmitysmuotoon liittyviä kysymyksiä.

Suunnittelualue oli laajuudeltaan noin 20 hehtaaria, josta puolet on kaupungin ja puolet yksityisen omistuksessa. Matkaa keskustaan alueelta oli noin 1,5 kilometriä. Alue oli kaavoittamaton, mutta sen ympärillä oli jo olemassa olevaa rakennuskantaa. Lisäksi kaikki infrastruktuuri oli jo olemassa alueen välittömässä läheisyydessä.

Koivulinnan suunnittelualue.

Harava-kyselyn avautuessa siitä tiedotettiin paikallislehdessä ja kaupungin www-sivuilla. Kyselyn loppuvaiheessa tehtiin uusi tiedottamiskierros. Mitään varsinaista yleisöesittelyä kyselystä ei järjestetty.

Kyselyyn vastauksia tuli 42 kappaletta, joista kahdeksassa oli vastattu kaikkiin kysymyksiin. Vastausprosentin alhaisuudesta johtuen ei pystytty varsinaisesti selvittämään, mikä esimerkiksi olisi sopiva tonttikoko alueella.  Jatkotyöskentelyn tueksi alueelle tehtiin opinnäytetyönä vielä energiaselvitys.

Koivulinnan alueen suunnittelu siirrettiin tulevaisuuden hankkeeksi.
Kuluvan vuoden aikana kuitenkin alueen suunnittelu on siirtynyt tulevaisuuden hankkeeksi. Viime aikoina kaupungissa on ollut vireillä useita asemakaavan muutoksia eikä yhtään täysin uutta asemakaavahanketta. Tällä hetkellä rakentamisessa eletään hiljaista aikaa, mikä näkyy myös kaupungin tonttivarannossa. Yleensä kaupungilla on tarjottavana noin 20 vapaata tonttia, mutta tätä kirjoittaessa niitä on jopa 35. 

Kaiken kaikkiaan Harava-kyselypalvelu pilottihanke oli mielenkiintoinen ja hyödyllinen toteuttaa, vaikka Paimion osalta alue ei ole edennyt ideasuunnittelua pidemmäksi ainakaan vielä.  Jatkossa, jos vastaavanlainen kysely tulee tarpeelliseksi, pitää huolehtia siitä, että asiasta tiedotetaan riittävästi ja mahdollisesti myös pidetään yleisötilaisuus.

Kirjoittaja toimii Paimion kaupungilla kaavoitusinsinöörinä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti