tiistai 15. heinäkuuta 2014

SADe-palvelut tuulivoimalarakentamisessa


Johanna Koivunen 

Tutkin opintoihini liittyvässä tutkielmassa, millaisia haasteita tuulivoimalarakentamiseen liittyy. Tapaustutkimus keskittyi Huittisissa sijaitseviin Pahkionvuoren tuulivoimaloihin, jotka perusti 16 maatalousyrittäjän yhtiö. Aineisto koostui kolmen tuulivoimaprojektissa vahvasti mukana olleen osakkaan haastattelusta. Haastatellut kokivat voimalarakentamisen haasteiksi muun muassa pitkän ajallisen keston ja valitusprosessit, jotka pitkittivät rakentamisen aloitusta vuosilla.

Pahkionvuoren tuulivoimalat.
Rakentamista edeltävien lupien hakeminen ja muut paperityöt sujuivat haastateltavien mukaan melko sujuvasti. Työmäärää voisi varmasti kuitenkin keventää, jotta prosessista saataisiin tehokkaampi. Tämä herätti minut pohtimaan, miten SADe-ohjelman eri palvelut voisivat hyödyttää tuulivoimalarakentamista ja erityisesti siihen ryhtyvää yksityishenkilöä. Tässä muutamia ehdotuksia:

1. Tuulivoimarakentamista suunnitteleva voi ensi vuoden alusta alkaen etsiä tietoa potentiaalisesta alueesta rakenteilla olevan tieto- ja analyysipalvelu Liiterin avulla. Liiterin tietovarastossa on informaatiota muun muassa alueen kaavoituksesta, luontokohteista, asumisesta ja luonnonsuojelusta. Viranomainen taas voi käyttää tietovarastoa hyödykseen tuulivoimalan rakentamista koskevissa lupapäätöksissä ja muussa alueen maankäytön suunnittelussa.
2. Näkemyksiä tuulivoiman soveltuvuudesta alueelle voi kartoittaa Harava-kyselyn avulla kaikilta kunnan asukkailta. Haravalla voi selvittää esimerkiksi paikkoja, joihin halutaan tai ehdottomasti ei haluta tuulivoimaa, tai kerätä kommentteja tehdyistä suunnitelmista. Tietoa voi varastoida ja hyödyntää pitkällä aikavälillä ja näin helpottaa seuraavan uusiutuvan energian rakentamisesta innostuneen urakkaa!
3. Kansalaisia voi kuulla myös käynnistämällä keskustelun otakantaa.fi-palvelussa, jossa kuka tahansa voi kommentoida ja kysellä hankkeesta ja jakaa arvokkaita mielipiteitä.
4. Rakennusluvan voimalalle voi hakea verkossa Lupapisteen kautta. Sen kautta onnistuvat myös neuvonpidot viranomaisen kanssa. Myös ympäristöluvan hakeminen muuttuu sähköiseksi, kuten mahdollisen vesiluvankin.
5. Tarkkailijan avulla kuntalaiset saavat tietoa kunnan julkaisemista tuulivoimasuunnitelmista sekä voimalahankkeiden etenemisestä.

Tuulivoima lisääntyy. Tuulivoiman tuotanto ja kapasiteetti. Lähde: VTT.
Tuulivoiman ja muun uusiutuvan energian rakentaminen on kasvussa. Taloudellisten kannustimien toimimisen lisäksi on tärkeää, että prosessin lupa- ja muut asiointikäytännöt sujuvat. Sähköiset asiointipalvelut helpottavat hankkeen valmistelua ja mahdollistavat entistä perusteellisemman osallistumisprosessin. Taitava avoin tiedottaminen puolestaan edistää positiivista suhtautumista rakentamiseen. Vaikka tutkimassani Pahkionvuoren tapauksessa asiointi oli sujuvaa perinteisinkin menetelmin, olisi mahtavaa tietää, mitä kaikkea lisäarvoa sähköiset palvelut olisivat tuoneet, ja kuinka paljon entistä avoimempi menettely lyhentäisi prosessia valitustenkin osalta.

Mielestäni on hyödyllistä laajentaa mielikuvaa siitä, millaisissa prosesseissa SADe-palveluja voidaan käyttää yhä kokonaisvaltaisemmin. Voisiko kaikista SADe-palveluista muodostaa erilaisille toimijoille helposti löydettäviä kokonaisuuksia ja esimerkkejä palveluiden käytöstä, jotta ne hyödyttäisivät mahdollisimman laajaa käyttäjäkuntaa jatkossakin?

Kirjoittaja opiskelee Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa ympäristön ja alueiden politiikkaa ja on tällä hetkellä korkeakouluharjoittelijana Suomen ympäristökeskuksessa SADe-tiimissä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti