maanantai 9. kesäkuuta 2014

Kyselyä tehdessä olisi hyvä pitää mielessä vastaukset


Kaisa Yli-Jama ja Virva Korkeamäki

Sipoon kunta suunnittelee Söderkullan alueelle uutta maankäyttöä: asumista, palveluja ja työpaikka-alueita. Halusimme selvittää, minkälaisia virkistystarpeita alueen suunnittelussa tulee huomioida. Teimme Sipoon toisen Harava-kyselyn Söderkullan eli tulevan Sibbesborgin alueesta. 

Toisen Harava-kyselyn rakentaminen sujui huomattavasti nopeammin kuin ensimmäisen. Haravan ylläpitotyökalu oli meille jo tuttu, ja pystyimme hyödyntämään ensimmäisen, Kysymys Nikkilästä! –kyselyn runkoa lähtökohtana. Harava-työkalukin oli kehittynyt sitten kevään 2013, jolloin käyttöliittymässä oli vielä teknisiä toimivuusongelmia. Kun kysely oli ensin suunniteltu valmiiksi, sen rakentamiseen, testaukseen ja julkaisemiseen kului arviolta vain yksi työpäivä.

Sibbesborg-kysely oli auki syyskuusta lokakuun 2013 loppuun  Sibbesborgin kotisivuilla, ja siihen vastasi 250 henkilöä. Kyselystä tiedotettiin julkisesti ja pyydettiin mm. Sipoonlahden koulun oppilaita osallistumaan ottamalla yhteyttä koulun rehtoriin. Sibbesborgin suunnitteluviikolla oli mahdollisuus vastata kyselyyn Söderkullan kartanolla, vaikkapa yhdessä kunnan suunnittelijoiden kanssa. Normaalit kyselyvalikot toimivat moitteettomasti, mutta karttatyökalu oli jonkin verran haastava väline.

Palvelutalon isompi sali, iltapäivä ja odottava olotila. Kutsut oli lähetetty ja paikka varattu, miksei ketään tule?

Kaisa Yli-Jama, Eva Lodenius ja kaksi asiakasta keskustelemassa Sibbesborgista.
Halusimme mahdollisimman monipuolisen vastaajajoukon, ja siksi päätimme järjestää senioreille mahdollisuuden kertoa omista kokemuksistaan Söderkullan Palvelutalo Lindassa 26.9.2013. Odotuksen jo vaihduttua hiljaiseen pettymykseen ovella näkyi yllättäen liikettä – asiakkaita! Varovaisesta alusta päästyämme juttua riitti niin, että kirjaaminen oli unohtua. Tuli tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä, ja pilkettä riitti silmäkulmissa. Siinä unohtui millä kielellä tarinoitiin ja miten virallista tämän nyt pitikään olla. Meillä oli vain mukava hetki yhdessä. Keräsimme vastaukset paperille ja syötimme ne myöhemmin kyselyyn netissä.

Kun saimme käsiimme kyselyn vastaukset, tuli mieleen myös kehittämisajatuksia, miten olisi voinut muokata vaihtoehtoja ja miten täsmentää kysymyksiä. Kyselyä tehdessä olisi hyvä pitää mielessä vastaukset.  Kun kysyimme suosituimpia kulkureittejä, kyselyssä ei kartoitettu erilaisten vesikulkuvälineiden suosiota, mikä sinänsä olisi ollut mielenkiintoista tietoa. Vastauksista voi päätellä, että Sipoonjoella ja merialueilla liikutaan aktiivisesti. Seuraavalla kerralla muistamme varmasti kysyä myös näitä tarkentavia kysymyksiä. Kyselyn testaaminen on hyvä tapa saada kehittämiskohteet näkyviin ennen varsinaisen kyselyn julkaisua.

Kyselyn vastaukset koottiin raporttiin, joka on nähtävissä Sibbesborgin kotisivuilla ja Facebookissa. Suomen ympäristökeskus on jo käyttänyt aineistoa ekosysteemipalveluiden paikkatietopohjaisen analysoinnin ja arvioinnin tutkimuksessa, joka kuuluu EU:n OpenNESS –tutkimushankekokonaisuuteen ja jossa Sibbesborg on case-tutkimuskohde. Aineistoa tullaan käyttämään kunnassa maankäytön suunnittelun tukena. Sibbesborgin osayleiskaavaluonnos on tarkoitus saada nähtäville 2014 loppuun mennessä.

Kirjoittajat työskentelevät Sipoo kunnan kehitys- ja kaavoituskeskuksessa, jossa Virva Korkeamäki toimii kaavavalmistelijana ja Kaisa Yli-Jama yleiskaavapäällikkönä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti