maanantai 30. kesäkuuta 2014

Espoo edelläkävijä sähköisten palveluiden kehittämisessä

Tiina Järvinen ja Mirja Metsälä

Espoo on esimerkki kaupungista, jossa sähköisten palveluiden kehittämiseen on ryhdytty itse jo ennen SADe-ohjelman palveluiden käyttöönottoa. Espoo on jo usean vuoden ajan ottanut käyttöön uusia internetissä toimivia palveluja, ja niiden määrää lisätään tänäkin vuonna. Osa näistä palveluista on ollut alansa ensimmäisiä ja palkittuja. Palvelut löytyvät kaupungin www-sivuilta Asioi verkossa -kohdasta.

Espoolaisilla on käytössään Espoon karttapalvelu, jonka 15-vuotispäivät lähestyvät hyvää vauhtia! Palvelun alkuvuosina karttapalveluja ei ollut netissä montaa, ja sivustomme pyrki olemaan Espoon alueella yleissivusto. Viime vuosina olemme keskittyneet kaupungin rakentumiseen liittyvään tiedottamiseen. Palvelusta löytyvät mm. kartat, ilmakuvat, karkea maaperäkartta, ajantasa-asemakaava kaavamääräyksineen sekä katujen rakentamisen aikataulut. Palvelusta ammattikäyttäjä voi hakea kiintopisteiden pisteselityskortteja.

Kaupunki kerää palautteita kuntalaisilta ja asiakkailtaan palautepalvelun kautta. Palautepalvelun kautta voi antaa palautetta kaikista kaupungin tuottamista palveluista, niin sosiaalipalveluista kuin kadunrakentamisestakin Palautteiden kirjo on ollut laaja. Kaikkiin palautteisiin voi halutessaan liittää kartalla osoitetun sijainnin, jolla helpotetaan palautteiden käsittelyä.

Palautepalvelussa voi ilmoittaa palautteen kohteen sijainnin kartalla.
Espoo myy kiinteistötieto- ja kartta-aineistoja. Kaupungin palveluja täydentävät kaupallisten toimijoiden kauppapaikkapalvelut, joihin Espoon aineisto välittyy rajapintojen kautta. Näistä palveluista voi ostaa valmiiden rakennusten pohjapiirroksia sekä tarkempia karttoja ja maaperätietoja rakentamisen suunnittelua varten. Espoon avoimesta karttapalvelusta pääsee siirtymään kaupallisiin palveluihin osoitetiedolla sekä kiinteistö- tai rakennuskohdetta klikkaamalla.
Saatavilla on maksullisia kiinteistötieto- ja kartta-aineistoja.

Energiatietopalvelu  on kansainvälisesti palkittu palvelu,  jolla voi arvioida kuinka paljon kotitalous tai kiinteistö voi säästää ottamalla käyttöön aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Palvelussa olevista energiakartoista näkee, miten maaperä soveltuu maalämmön talteenottoon tai valmiin talon katto aurinkopaneelin paikaksi.  Palvelu hakee automaattisesti ajantasaisen tiedon rakennus- ja huoneistorekisteristä, ja siinä on laskuri, jonka avulla investoinnin kannattavuutta voi arvioida.

Energiatietopalvelussa voi laskea esimerkiksi aurinkopaneeleihin investoimisen kannattavuuden.
SADe-ohjelman puitteissa on kehitetty palvelu nimeltä Lupapiste, jonka kautta kansalaiset, yritykset ja yhteisöt voivat hoitaa lupa- ja ilmoitusasiansa vuorovaikutuksessa viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Espoo on ollut tässä edelläkävijä, sillä vuodesta 2009 alkaen espoolaisten on ollut mahdollista hakea rakennuslupaa verkossa. Espoon palvelu on kehitetty ennen Lupapistettä suomalaisen ohjelmistotoimittajan ja aktiivisen kuntaryhmän yhteistyönä. Palvelun kautta on otettu käsittelyyn yli 800 rakennuslupahakemusta. Hakemukset koskevat rakennuslupia, maisematöitä ja maalämpökaivoja. Myös toimenpide- ja purkulupien haku onnistuu palvelun kautta. Palvelun kautta voi hakea myös kaupunkisuunnittelukeskuksen myöntämiä poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja sekä maa-aineslupia. Uusia hakemuksia otetaan vastaan viikoittain, ja palvelussa on hakemusten täydennykset mukaan lukien tapahtumia päivittäin. Monet suunnittelutoimistot käyttävät palvelua jo rutiinilla. Esimerkiksi merkittävän rakennushankkeen Länsimetron rakennusluvat on haettu sähköisesti.

Vuodesta 2013 alkaen Espoossa on voinut hakea tonttijakoa, tonttijaon muutosta, lohkomista ja muita maanmittaustoimituksia netin kautta. Samoin maanrakennusurakoitsija on voinut tilata valmiiksi selvityksen maanalaisista johdoista. Uusimpana palveluna mahdollistui kaivuuluvan haku netin kautta 13.6.2014, ja tulevana syksynä voi kaupungin luovuttamia omakotitontteja hakea eTontti -palvelun kautta. Rakennusvalvontakeskus on laajentanut rakennuslupapalvelua ja kaupunkisuunnittelu testaa kaupungin laajuiseksi kaavailtua sähköistä ajanvarausjärjestelmää.

Espoo on toteuttanut sähköiset palvelunsa yhteistyössä ohjelmistotoimittajiensa ja samoja ohjelmistoja käyttävien kuntien kanssa. Työ on edennyt hyvin yhteistyössä eri toimittajien ja viranomaistahojen kanssa. Palvelujen käyttöönotto on uudistanut kaupungin toimintatapoja, parantanut tiedolla johtamista ja tukenut asiakaspalvelua uudella tapaa. Espoon kaupunkisuunnittelun ja rakennusvalvonnan lautakunnat ovat aloittaneet sähköisen kokouskäytännön toukokuussa 2014. 

Palvelujen käyttäjäpalautteet ovat olleet positiivisia. Asiakaspalautteessa on kerrottu, että sähköiset palvelut helpottavat asiakkaan työtä, nopeuttavat tiedonhakua ja mahdollistavat 24/7 -palvelun lupahakemusten jättämiselle. Lupien käsittelyn etenemistä voi seurata internetissä. Sähköiset palvelut ovat vähentäneet turhia työvaiheita niin asiakkailta kuin viranomaisilta. Espoo kehittää myös tulevina vuosina palvelujaan.

Kirjoittajat työskentelevät Espoon kaupungilla: Tiina Järvinen asiakaspalvelun kehittämisen projektipäällikkönä ja Mirja Metsälä karttatuotannon vastuualueen vetäjänä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti