perjantai 10. tammikuuta 2014

Tampereen keskustan haravointitalkoisiin yli 1400 osallistujaa


Ulla Tiilikainen ja Jouko Järnefelt

Tampereen kaupunki on ollut mukana Harava-palvelun kehittämisessä syksystä 2012. Tampereella on aikaisemmin kokeiltu muutamaakin erilaista karttapalautejärjestelmää, joista kokemukset ovat olleet vaihtelevaisia, joskin myös antoisia. Erityisesti kaavoituksesta vastaavassa Maankäytön suunnittelu -yksikössä otettiin ilolla vastaan mahdollisuus osallistua Harava-palvelun kehittämiseen ja pilotointiin.

Tampereen keskustaan kohdistuneesta Harava-kyselystä tuli Haravan ”pilottien pilotti”, joka toteutettiin vielä vähän keskeneräisellä kyselypalvelulla helmi-maaliskuussa 2013. Kyselyllä haluttiin kerätä näkemyksiä Tampereen keskustan nykytilasta ja kehittämistarpeista keskustan strategisen osayleiskaavan tueksi. Kaava tuli vireille tammikuussa 2013, joten hoppuilimme kyselyn kanssa saadaksemme Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä toteutetun opiskelijakurssin aikataulun sopimaan kyselyn toteuttamiseen. Johtamiskorkeakoulun maisteriopintojen erikoiskurssin ”Kaupunki­keskustan strateginen kehittäminen: Uudenlaiset osallistumismenetelmät ja tiedontuotanto käytän­nössä” yhdeksi teemaksi oli valittu karttapohjaiset internetkyselyt ja erityisesti Harava-palvelu.  Kurssi toteutettiin tammi-maaliskuussa, ja kiitos ympäristöministeriön ja Dimenteqin joustavuuden, saimme luvan valmistella Harava-kyselyn julkaistavaksi jo helmikuussa, kyselyn toimivuuteen liittyvät riskit tiedostaen.

Tampereen keskustan viihtyisät paikat.
Tampereen kyselyn teemat ja kysymykset suunniteltiin yhteistyössä keskustan yleiskaavasta vastaavien ja yliopiston kurssin opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoilta saatiin arvokasta palautetta myös kyselyluonnoksen sanamuodoista (”tylyä ja virkamiesmäistä”). Viime hetkillä ennen kyselyn julkaisemista tuli mieleemme, että kyselyn laatimiseen voisi osallistaa muitakin keskustan intressitahoja. Tampereen kauppakamarin ja Tampere tunnetuksi ry:n toiveiden perusteella kyselyyn muotoiltiin pikapikaa kaksi uutta kysymystä, joiden ansiosta saatiin erityisesti liike-elämää kiinnostavia vastauksia.  Seuraavia Harava-kyselyjä laadittaessa on tarkoitus kuulla myös kaupungin eri suunnittelutahojen (esim. liikenne ja viheralueet) toiveita, jotta kyselyllä saataisiin mahdollisimman hyvin suunnittelua palvelevaa tietoa.

Haravointitalkoidemme tärkeimmät osallistujat olivat tietenkin ne yli 1400 kyselyyn vastannutta, jotka merkitsivät kartalle yhteensä noin 20 000 pistettä, viivaa tai aluerajausta ja kirjoittivat monta tuhatta avovastausta. Aineiston analysointiin kutsuimme apuun yliopistojemme tutkijoita: Tampereen yliopiston tutkijat Jarkko Bamberg ja Jere Nieminen tuottivat analyysin viheralueisiin kohdistuvista näkemyksistä ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijat Minttu Kervinen, Mikko Laak ja Jenni Partanen muista kyselyn teemoista. Ansiokkaiden analyysien lisäksi paljon pureskeltavaa jäi vielä kaavoituksellekin keskustan eri alueisiin ja reitteihin kohdistuvissa konkreettisissa kehittämisehdotuksissa.  

Keskustakyselymme teemoina olivat viihtyisät, toimivat ja kehitettävät paikat ja reitit, rantojen kehittäminen, keskustan kaupallinen kehittäminen sekä tapahtumat. Tulosten perusteella tamperelaiset kokevat viihtyisiksi erityisesti keskustan puistot, Tammerkosken kansallismaiseman vanhoine teollisuusrakennuksineen sekä kosken ja keskustaa rajaavien kahden järven ranta-alueet, joihin tosin kohdistui myös paljon kehittämistoiveita. Kehitettävää löytyy myös mm. toreista, Hämeenkadusta, rautatieaseman ympäristöstä ja kevyen liikenteen, erityisesti pyöräilyn, reiteistä.

Tampereen keskustan Harava-kysely tuotti hienon aineiston, jota voidaan hyödyntää keskustan yleiskaavan lisäksi myös keskusta-alueen yleissuunnitelmien ja asemakaavojen laadinnassa. Kyselyn tuloksiin ja opiskelijakurssin raportteihin voi tutustua keskustan yleiskaavan sivuilla.

 Kiitos kaikille haravointiimme osallistuneille!

Paikkatietoasiantuntija Jouko Järnefelt sekä erikoissuunnittelija Ulla Tiilikainen Maankäytön suunnittelu -yksiköstä vastasivat Tampereen keskustan Harava-kyselyn toteuttamisesta.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti