maanantai 9. joulukuuta 2013

Kohti Liiteriä - terveisiä Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän käyttäjiltä


Maija Tiitu ja Satu Vesala

Ympäristöhallinnon ylläpitämä Yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmä (YKR) on paikkatietopohjaisen tutkimuksen ja seurannan väline, joka on kansainvälisesti tarkasteltuna vertaansa vailla. YKR muodostuu aluejaoista ja koko maan kattavista 250 metrin tilastoruuduista. Tarkat ruututiedot tarjoavat ainutlaatuisen lähtöaineiston myös kestävälle maankäytön ja liikenteen suunnittelulle. Samalla tietosuojan asettamat vaatimukset ovat viime vuosina nousseet haasteeksi järjestelmän täysimittaiselle hyödyntämiselle. YKR-tiedot ovat tulossa osaksi tieto- ja analyysipalvelu Liiteriä, ja muutosta ennakoiden järjestelmän ylläpitäjät ja käyttäjät kokoontuivat vaihtamaan kokemuksia ja visioimaan järjestelmän tulevaisuutta marraskuiseen Tallinnaan YKR-käyttäjäpäiville.


Kuva: Petri Shemeikka
Liiteristä apu ”miinusykkösiin”
Järjestelmän merkittävimpänä ja pitkään tiedostettuna ongelmana pidettiin tilastoruutuja, joissa tietosuoja edellyttää tietosisällön salaamista.  Kyseiset ruudut näkyvät järjestelmässä arvoinaan -1. Nämä yksittäiset ruudut estävät tietojen yleistämisen yhteen laskemalla ja pahimmillaan tekevät aineiston käyttökelvottomaksi tietyillä alueilla. Ongelma korostuu harvaan asutuilla seuduilla, kun esimerkiksi pienissä kaupungeissa salaamaton tieto työpaikkojen toimialoista on tarjolla vain muutamissa ruuduissa.

Tieto- ja analyysipalvelu Liiteri tulee helpottamaan tietosuojan noudattamista siten, että tietojen käytettävyys ei vaarannu. Palvelussa tiedot lasketaan salaamattomista Liiterin tietovaraston tiedoista, jotka sijaitsevat SYKEn ylläpitämässä tietokannassa, mutta samalla käyttöliittymä huolehtii tietosuojan toteutumisesta. Mikäli käyttäjä on esimerkiksi laskemassa tietoja liian pienelle alueelle siten, että tietosuoja vaarantuu, palvelu antaa tästä ilmoituksen ja käyttäjä tietää laskea tiedot suuremmalle alueelle. Järjestelmän käyttäjät saavat Liiterin myötä myös kaivatun käyttöliittymän aineistojen käsittelyyn ja yhdistelyyn.
Kuva: Maija Tiitu

Tietosuojakäytännöt saattavat myös olla tulevaisuudessa muutoksen kourissa - Euroopan unionissa on valmisteilla tietosuoja-asetus, joka lopulta ratkaisee, miten aineistojen ja tietojärjestelmien tietoja muutamien vuosien päästä salataan. Toistaiseksi Suomen tietosuojakäytännöt ovat pohjoismaistakin liberaaleimmat.

Järjestelmän potentiaali käyttöön
Käyttäjäpäivien osallistujat näkivät yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmällä olevan tulevaisuudessa monia mahdollisia uusia käyttäjiä. Muun muassa ELY-keskusten E-vastuualueet, kuntien kehittämisyhtiöt, sairaanhoitopiirit, oppilaitokset sekä koulut, pelastuslaitokset ja yritykset nähtiin mahdollisina laajennuksina käyttäjäkaartiin. Liiterin myötä YKR-aineistojen käyttömahdollisuudet avautuvat uusille käyttäjille aiempaa helpommin.
Kuva: Petri Shemeikka

Liiterin ohella myös muunlaisten sähköisten palveluiden kasvava kysyntä näkyi YKR-käyttäjäpäivillä: käyttäjät kaipailivat esimerkiksi sähköisiä foorumeja aineistojen ja kokemusten jakamiseen sekä kysymysten esittämiseen ja vastausten saamiseen. Perinteisten koulutusten tilalle ehdotettiin YouTube-video-ohjeita. Liiterin käyttöönoton yhteydessä on hyvä tilaisuus arvioida uudenlaisten koulutusmateriaalien käyttökelpoisuutta.

Kirjoittajat toimivat tutkijoina ja aktiivisina YKR-käyttäjinä Suomen ympäristökeskuksessa. Satu Vesala toimii lisäksi YKR-järjestelmän vastuuhenkilönä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti