maanantai 2. joulukuuta 2013

Ilmastonmuutos pelilaudalla

Simo Haanpää

Ilmastonmuutos. Sana on tuttu jokaiselle, mutta harva meistä joutuu toden teolla miettimään miten se vaikuttaa elämäämme. Jo vuosien tai vuosikymmenien aikana tapahtuvien vaikutusten ajattelu tuntuu helposti vieraalta. Rakennetun ympäristön suunnittelussa ilmastonmuutoksen huomioiminen ja kymmenien vuosien aikajänteillä operoiminen on kuitenkin arkipäivää.

Broken cities-pelissä hypätään yhdyskuntasuunnittelijan saappaisiin kehittämään tulevaisuuden säänkestävää kaupunkia. Antidote Gamesin kehittämää Broken cities-peliä peluutetaan ja kehitetään eteenpäin Helsingin kaupungin energianeuvojien työkaluksi kaupungin ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän ASIAA! ja HAPPI-hankkeiden yhteistyönä.

Lautapelin tarkoituksena on käsitellä ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen haasteita tärkeinä maankäytön suunnittelua ohjaavina reunaehtoina. Pelissä pelaajien päämääränä on rakentaa taloudellisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkia, jossa ilmastonmuutoksen  mukanaan tuomat uhat on minimoitu. Se, millä strategialla tähän päämäärään päästään, on kiinni pelaajien omista valinnoista tai annetuista rooleista, mutta pelaajien yhteinen kasvihuonekaasukuormitus koskettaa pelin kuluessa seurauksineen jokaista. Pelin tavoitteita ja tarinaa voidaan vaihdella pelaajaryhmän mukaan, jolloin sen avulla voidaan keskustella ilmastokysymyksen eri puolista, esimerkiksi pelaajien erilaisista motiiveista panostaa ilmastomyönteisiin valintoihin.

Broken cities on yksi ilmentymä pelien käytöstä opetuksen ja kasvatuksen välineinä. Opettavaisilla peleillä on mahdollista käsitellä lyhyessä ajassa monimutkaisia ja pitkiä prosesseja ja kokeilla erilaisia strategioita näiden ohjailuun. Pelit myös herättelevät pelaajien tiedonnälkää haastamalla heitä, tekemällä heidät uteliaiksi, ruokkimalla heidän mielikuvitustaan tai antamalla vallantunnetta, jota arjessa ei olisi mahdollista saavuttaa. Kun ymmärrys ongelman tärkeydestä on herätetty, on pelien kautta mahdollista löytää konkreettisia keinoja toimia hillinnän ja sopeutumisen kentillä. Näin pelaajalle syntyy tunne siitä, että ilmastonmuutoksen kaltaisiin suuriinkin haasteisiin on mahdollista vaikuttaa.

Valtaosa peleistä on nykyään toki digitaalisia, mutta Broken citiesin tapainen lautapeli puolustaa hyvin paikkaansa arkielämän simulaationa. Kokoustaminen ja näkemysten yhteen sovittelu nokikkain on yhä monien tahojen intressejä yhteen kokoavan suunnittelun perusta. Pelilaudan ääressä jokainen joutuu paitsi puolustamaan omaa tonttiaan, myös sovittelemaan näkemyksiään yhteen naapureiden kanssa. Ja mikä tärkeintä, vastaamaan yhteisvastuullisesti toimiensa seurauksista, niin kasvihuonekaasutaseen kuin pelilautaa piiskaavien sään ääri-ilmiöidenkin muodossa – turvallisesti sisätiloissa.

Kirjoittaja työskentelee tutkijana Aalto-yliopiston Maankäyttötieteiden laitoksen yhdyskuntasuunnittelun  tutkimus- ja koulutusryhmässä. Video pelistä on katsottavissa täällä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti