maanantai 16. syyskuuta 2013

Tarkkailijalla käyttäjiä mökkiläisistä asiantuntijoihin


Mirva Talusén ja Kaarina Vartiainen

Kesän ajan käytössä ollut vahtipalvelu Tarkkailija on kerännyt jo joukon innokkaita käyttäjiä. Palvelulle on ilmennyt kysyntää hyvin erilaisilta elämänaloilta. Kirjavalla käyttäjäjoukolla on erilaisia kokemuksia Tarkkailijan käytöstä.

Sähköisen Tarkkailija-palvelun kautta kansalainen, yritys tai viranomainen voi saada tietoa ympäristönsä tapahtumista tai muutoksista vaivattomasti sähköpostiin tai älypuhelimeen. Palvelun avulla voi seurata esimerkiksi kaavoitukseen, liikenteeseen ja luonnonympäristöön liittyviä aiheita. Tarkkailija lähettää käyttäjälle herätteitä, joiden kautta hän voi hakea ajankohtaiset tiedot suunnitelmista, selvityksistä ja kehittämishankkeista ja pysyä aiempaa paremmin selvillä oman elinympäristönsä muutoksista.

Monet ovat palvelun avulla seuranneet kesämökkinsä lähiympäristön kuulumisia. ”Parin paikkakunnan tilanteita seuraan, ja eipä niistä ilman tuota Tarkkailijaa olisi mahdollista saada noin kätevästi tietoja,” sanoo helsinkiläinen kahden kesämökin omistaja. Kaukaisten kesämökkien tai vanhempien kotikuntien seuraamiseen vaikuttaa toki suuresti se, miten aktiivisesti kunnat julkaisevat materiaalia omilla kotisivuillaan. Tarkkailija löytää vain sellaista tietoa, joka on jo julkaistu internetissä.

Mökkeilyn ohella Tarkkailijan hyödyt  on huomattu myös asiantuntijan ammatissa. ”Palvelusta on melko varmasti hyötyä ammattilaiselle seuraamaan, mitä hänen kaavoittamastaan alueesta puhutaan,” konsulttiyhtiön kaavoitusasiantuntija arvelee. Keskustelun seuraaminen on toisille käyttäjille tärkeää vaikka oma ammatti ei sitä edellyttäisikään. ”Tarkkailija tarjoaa helpon ja saavutettavan kanavan seurata ajankohtaisia poliittisia päätöksiä kaupungin muutoksesta ja sitä koskevasta keskustelusta,” kertoo opiskelija Turusta.

Kuva: Mirva Talusén
Tarkkailija tuo uudenlaisia mahdollisuuksia tiedonhakuun. ”Opiskelijalla kuluu paljon aikaa tiedon etsintään, joten Tarkkailija on todella kätevä väline keräämään tarvitsemiani tietoja automaattisesti,” kertoo helsinkiläinen maantieteen opiskelija. Tiedonhaku on olennaista monenlaisissa koulutöissä, joten sen tehostuminen vapauttaa aikaa muulle työskentelylle. ”Tarkkailija on kätevä esimerkiksi esitelmää tai tutkimusta tehdessä tai ihan silloin kun haluaa itse tietää lähialueestaan lisää,” sanoo lukiolainen Helsingistä.

Tavallisen hakukoneen erot suhteessa Tarkkailijaan on pantu merkille. ”Google ei ehkä löydä esimerkiksi kuntien pöytäkirjoja kuten tämä palvelu,” huomauttaa konsulttiyhtiön kaavoitusasiantuntija. Tarkkailijan hyvä puoli onkin sen tarkat hakumahdollisuudet sekä valikoidut tietolähteet, jolloin ns. virallinen tieto korostuu esimerkiksi keskustelupalstojen osumien jäädessä haun ulkopuolelle. ”Tarkkailija on ehdottomasti Googlea kätevämpi, koska se rajaa aiheeseen kuulumattomat sivut pois,” tuumii helsinkiläinen lukiolainen. Kätevyydessään myös palvelun käyttäjäystävällisyys ja selkeys on saanut kiitosta. ”Tarkkailijaan rekisteröityminen ja sen käyttöönotto on helppoa,” toteaa konsulttiyhtiön kaavoitusasiantuntija. Käyttäjän mukavuutta edistävät myös muistutukset, joita palvelu lähettää. Haku täytyy Tarkkailija-palvelussa tehdä vain kerran, kun tavanomaisista hakukoneista tietoa saadakseen haku täytyy käydä tekemässä joka kerta uudelleen. 

Monipuolisen palautteen avulla palvelu kehittyy entistäkin paremmaksi. Tällä hetkellä palvelu hakee tietoja muun muassa kaikkien kuntien www-sivuilta ja käyttäjiltä on saatu arvokasta palautetta hakutulosten tarkkuuteen liittyen. Korjauksia on tehty palautteen perusteella ja hakutulosten tarkkuutta pyritään parantamaan jatkuvasti. Lisäksi Tarkkailijaan on kesän kokemusten myötä lisätty rakennettuun ympäristöön liittyviä tietolähteitä käyttäjien toiveiden mukaisesti. Palautetta on saatu myös liittyen hakutulosten järjestämiseen ja suodattamiseen palvelussa. Niitä pyritään myös kehittämään. Lisää palautetta toivotaan edelleen kaikilta Tarkkailijaa käyttäviltä!


Kirjoitusta varten haastateltiin Tarkkailijan käyttäjiä. Mirva Talusén työskentelee harjoittelijana ja Kaarina Vartiainen Harava- ja Tarkkailija-palveluiden projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti