maanantai 1. heinäkuuta 2013

Millainen on hyvä espoolainen asuinympäristö?


Laura Malm-Grönroos ja Mervi Romppanen

Missä on Espoon paras asuinalue? Mitä tulisi säilyttää ja mitä purkaa? Minne ja minkälaista uutta asuntorakentamista tulisi sijoittaa? Entä minkälaista asumista Espoosta puuttuu? Espoon tulevaisuuden maankäytön tahtotilaa tehdään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Harava-kyselyn tarkoituksena on antaa asukkaille mahdollisuus osallistua tähän työhön.

Espoo-päivänä 31.8.2013 käynnistyvä Harava-kysely kartoittaa espoolaisten mielipiteitä hyvästä asuinympäristöstä kotikaupungissaan. Kaupunkisuunnittelukeskuksen kyselyssä tiedustellaan asukkaiden toiveita ja tarpeita oman asuinympäristönsä kehittämiseksi. Samalla halutaan kuulla, kuinka toimivia nykyiset asuinympäristöt ovat ja kuinka ne mukautuvat tämän päivän arjen toimintoihin. Kyselyllä myös tiedustellaan, tukevatko nykyiset elinympäristöt kestävää elämäntapaa ja kuinka tulevia asuinalueita tulee suunnitella.

Harava-kyselyn avulla toivomme kuulevamme asukkaiden näkemyksiä hyvästä ja toimivasta espoolaisesta asuinympäristöstä. Kyselyllä on myös tarkoitus helpottaa osallistumista oman asuinalueen kehittämiseen. Espoossa on kerätty karttapohjaista kyselytietoa vain vähän, ja Harava-kysely onkin tässä suhteessa pilottihanke. Samalla hyödynnetään muiden Harava-kyselyyn osallistuvien organisaatioiden tarjoamaa vertaistukea. Harava-kyselyn avulla selvitetään, millainen voisi olla rakenteeltaan ja kysymyksiltään  toimiva karttapohjainen kysely. Samalla kokeillaan nettikyselyn toimivuutta maankäytön suunnittelun työvälineenä.

Merkitse kartalle ja kerro sanoin, mitä juuri sinä haluat/toivot asuinalueeltasi!

Laura Malm-Grönroos toimii tutkijana yleiskaavayksikössä ja vastaa Espoon asuinympäristön Harava-kyselystä. Mervi Romppanen toimii projektikoordinaattorina Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa ja koordinoi Espoon maankäytön tavoitetilatyötä.

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti