tiistai 30. heinäkuuta 2013

Kerro kuinka karttakyselyitä voidaan hyödyntää kaivoshankkeissa!


Miten karttapohjaista kyselyä tulisi hyödyntää Lapin kaivoshankkeissa? Millaisia uusia ulottuvuuksia tiedon spatiaalisuus tuo osallistumiseen? Mitä tietoa eri sidosryhmät haluavat tuoda suunnitteluun karttakyselyä hyödyntäen? 

Kaivoshankkeiden vaikutukset koskettavat laajalti eri toimijoita. Kansalaisilla on lakiin kirjattu oikeus osallistua elinympäristönsä suunnitteluun. Kestävän ja hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi hankkeiden vaikutuksia tulee arvioida vuorovaikutuksessa kansalaisten ja eri sidosryhmien kanssa. Tämä edellyttää erilaisia osallistamisen ja tiedonkeruun menetelmiä. Karttakyselyt ovat yleistymässä kansalaisosallistumisen menetelmänä, ja nyt kyselyitä halutaan soveltaa myös kaivannaisteollisuuden ja kansalaisten vuorovaikutuksen syventämisessä. 

Jaa ajatuksiasi aiheesta Otakantaa.fi-palvelussa! Fokuksessa on eritoten karttakyselyiden hyödyntäminen osallistumisen menetelmänä kaivannaisteollisuuden hankkeissa. Kerättyjä näkemyksiä tullaan hyödyntämään kaivoshankkeesiin liittyvien karttakyselyiden toteuttamisessa. Karttakyselyt on suunniteltu toteutettavaksi kyselypalvelu Haravalla, jota sovelletaan osana Kestävä kaivannaisteollisuus -hanketta (SAM - SustainableAcceptable Mining).

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti