maanantai 6. toukokuuta 2013

Ikkuna kylän elämään ja maisemiin

Pentti Saastamoinen

Valmistaudumme parhaillaan Vihdissä keräämään Haravan avulla maisemakuvia ja tietoa paikallisista palveluista sekä historiallisista ja muista nähtävyyksistä. Käyttöskenaariomme eroaa useimmista muista Harava-piloteista siinä, että tiedonkeruu ei liity viranomaistoimintaa palvelevaan selvitykseen vaan kerätty tieto julkaistaan karttapohjalla pitkäaikaiseen yleiseen käyttöön. Haluamme nostaa maaseudun profiilia esittelemällä kylien maisemia ja muuta paikallista informaatiota.

Hankkeen lähtökohtana on ollut Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n (kyläyhdistysten ja -toimi­kuntien yhteistyöfoorumi) käynnistämä KyläNetti-projekti, jonka puitteissa on tuotettu yleinen kyläsivustopohja, jonka on toistaiseksi ottanut käyttöön seitsemän kylää. Yleisen sivustopohjan määrittelyn yhteydessä nousi esiin mahdollisuus julkaista paikallista informaatiota karttapohjalla kyläsivustojen osana. Onnellinen yhteensattuma oli, että samaan aikaan - toukokuussa 2012 - Maanmittauslaitos avasi tuottamansa karttatiedon maksuttomaan käyttöön Paikkatietoikkunan kautta.

Päätimme selvittää Paikkatietoikkunan käyttämistä julkaisualustana. Ratkaisun etuna on mahdollisuus yhdistää paikallisesti tuotettua tietoa Paikkatietoikkunassa julkaistuun viranomaistietoon kuten kaavoitustietoihin. Täydennämme siis tässä viranomaisten tiedonkeruuta paikallisin voimin. Paikkatietoikkunan tarjoama karttapohja on valtakunnallinen, joten kylän sivustolta käsin voidaan tarkastella myös muiden kylien alueella sijaitsevia kohteita tarvitsematta siirtyä toiselle sivustolle.

Pakkatietoikkuna on kuitenkin nykymuodossaan lähinnä tiedon julkaisualusta eikä tarjoa tiedon keruupalvelua sellaisessa havainnollisessa ja helppokäyttöisessä muodossa, joka sopisi kyläaktiivien ja muiden harrastajien käyttöön. Oman käyttöliittymän toteuttamiseen taas meillä ei ole taloudellisia resursseja. Siksi tulemme innostuneina mukaan, kun meille on tarjoutunut tilaisuus tulla Harava-pilottikäyttäjäksi.

Aloitamme lähiviikkoina Haravan käytön käynnistämällä maisemakuvien keruun yhteistyössä mm. Vihdin Kameraseura ry:n jäsenten kanssa. Kokemuksen karttuessa laajennamme tiedonkeruuta seuraaviin kohteisiin eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Samaan aikaan valmistaudumme yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa tietojen julkaisemiseen alkusyksystä alkaen. Haravassa tallennetut tiedot on siirrettävä julkaisua varten Paikkatietoikkunaan. Tiedonsiirrosta tuleekin meidän pilotointimme keskeinen kohde.

Olemme kiinnostuneita keskustelemaan muiden hankkeiden kanssa, joihin liittyy tarve julkaista tietoa karttapohjalla. Toivomme, että kuntarajoista ei muodostu erilaisten teknisten ratkaisujen johdosta paikkatietojen seudullista ja valtakunnallista käyttöä vaikeuttavia esteitä mm. terveydenhuollon tietojärjestelmistä tuttuun tapaan. Paikkatietoikkuna tarjoaa mahdollisuuden välttää siiloutumisongelmien syntyminen karttapohjaisen tiedon alueella.

Kirjoittaja on Vihdin asukas- ja kylätoiminta ry:n puheenjohtaja ja äskettäin eläköitynyt IT-ammattilainen

Ei kommentteja :

Lähetä kommentti